Hướng dẫn nhập Giftcode

HƯỚNG DẪN NHẬP GIFTCODE

 

 

Bước 1: Bấm vào avatar nhân vật ở góc trên cùng bên trái

 

 

Bước 2: Chọn Cài Đặt

 

 

Bước 3: Chọn Giftcode

 

 

 

Bước 4: Nhập giftcode -> Xác nhận