Bảng giá nạp

BẢNG GIÁ NẠP TRONG GAME TIỂU BÁ VƯƠNG

 

Tỷ lệ quy đổi trong game: 1Vxu = 10 Xu.

Trong game có các gói nạp sau: 17Vxu, 43Vxu, 85Vxu, 170Vxu,425Vxu, 850Vxu, 1700Vxu.

Cụ thể với các dạng thẻ nạp được tính như sau.

 

Đối với thẻ cào điện thoại và các loại thẻ cào khác

STT

Gói nạp

Mệnh giá thẻ nạp

Vxu

Xu

1

17Vxu

20.000

17

170

2

43Vxu

50.000

43

430

3

85Vxu

100.000

85

850

4

170Vxu

200.000

170

1700

5

425Vxu

500.000

425

4250

6

850Vxu

1.000.000

850

8500

7

1700Vxu

2.000.000

1700

17000

(Do nhà mạng thu phí dịch vụ 15% nên chỉ nhận được 85% giá trị thẻ nạp)

 

Đối với hình thức nạp bằng thẻ ATM

Nhận được 100% giá trị nạp

 

STT

Gói nạp

Số tiền cần nạp

Vxu

Xu

1

17Vxu

17.000

17

170

2

43Vxu

43.000

43

430

3

85Vxu

85.000

85

850

4

170Vxu

170.000

170

1700

5

425Vxu

425.000

425

4250

6

850Vxu

850.000

850

8500

7

1700Vxu

1.700.000

1700

17000

 

Đối với hình thức nạp bằng thẻ Vega: Nhận được 90% giá trị thẻ nạp