Hệ thống tướng, trang bị Chiến Thần Mobile

Chiến Thần Mobile là hệ thống tướng cực kỳ phong phú gồm các tướng Liên Minh Huyền Thoại, Dota, Dialo,v.v...

Tướng trong Chiến Thần Mobile được thành 3 loại: Đấu Sĩ (Tanker), Tướng Kỹ, Tướng Công. Trong 3 loại chính lại tiếp tục chia ra thành các loại sau: đánh gần, đánh xa, tướng hỗ trợ,v.... 

Để biết tướng mạnh hay yếu, bạn cần vào tư chất tướng. Tư chất tướng càng cao tướng càng mạnh. Khi tư chất cao đồng nghĩa, mỗi khi lên cấp, nâng cấp tướng sẽ tăng chỉ số cao hơn các loại tướng thường.

Trong Chiến Thần Mobile tướng mạnh nhất có tư chất 14, tiếp theo 13, 12, 11

Mỗi tướng sẽ có tất cả 6 kĩ năng, 1 kỹ năng nộ, 3 kỹ năng bị động và 2 kỹ năng nội tại

Chiến Thần Mobile có hệ thống khắc chế tướng như sau: Tanker > Tướng Công > Tướng Kỹ > Tanker

Ngoài ra, Chiến Thần Mobile còn có Tướng Ma Hóa, đây là tướng với phẩm chất/tư chất đặc biệt sức mạnh khủng khiếp, rất hiếm

Mỗi tướng sẽ có 4 trang bị và 2 pháp bảo. Trang bị có thể nâng cấp thông qua tính năng nâng cấp tiêu tốn vàng, tăng phẩm chất thông qua tính năng tăng phẩm ngoài tiêu tốn vàng, bạn cần phải có sách nâng cấp. Có thể tìm kiếm sách nâng cấp ở phụ bản

Với mỗi nhân vật sẽ có trang bị riêng, Song song đó, còn có thần binh, để sở hữu thần binh nhân vật phải đạt cấp 55, hội đủ các nguyên liệu cần mở và có thể nâng cấp, cũng như tẩy luyện