Võ Đài

Chiến đấu trong võ đài là chiến đấu tự động, người chơi không thể thao tác

Sau khi thắng lợi, nếu XH người thắng khiêu chiến thấp hơn người Thủ, thì XH 2 bên thay đổi cho nhau

Nếu chiến đấu quá giờ mà bên Khiêu Chiến vẫn chưa thắng thì, bên nào tướng còn nhiều HP sẽ thắng

Sau 4:00 sáng hàng ngày, sẽ được làm mới số lần khiêu chiến, mỗi ngày người chơi sẽ có 5 lượt khiêu chiến, có thể dùng Xu để mua thêm

21:00 mỗi ngày, hệ thống sẽ tính theo XH, theo điểm, phát thưởng qua thư